دیسپرسیون

دیسپرسیون و تکنولوژی آن

مرحله ی دیسپرسیون در پروسه ی ساخت رنگ ، از نظر صرف زمان  و انرژی ، پردردسر ترین مرحله است . که این بواسطه ی تفاوت در تنش

سطحی فاز مایع ( رزین ها و حلال ها) و فازجامد ( پیگمنت ها و فیلر ها)  می باشد .

ذرا ت  اندازه ی پیگمنت ها و فیلر ها درحالت عادی در بسته بندی های فروش ، به اندازه ی اولیه شان نیستند ، بلکه به فرم آگلومرات  هستند.

فرآینددانه بندی در واقع درهم آمیختن و یک پارچه شدن مواد جامد در محمل مایع است. درطی این فرآیند اگلومرات ها تبدیل به دیسپرسیونی

از ذرات می شوند که حتی می تواند تا سایز اولیه ی ذرات ، کوچک شوند.

این پروسه شامل چهار مرحله است:

 • خیس شدن    جایگزینی هوا و آب با رزین
 • دانه بندی و اسیاب  شکسته شدن مکانیکی و جدا شدن ذرات و رسیدن به اندازه ی اولیه
 • دیسپرسیون توزیع این ذرات در محمل مایع
 • پایداری حفظ جدا  ماندن ذرات برای مدت طولانی

مراحل دیسپرسیوندو گروه اصلی دیسپرس کننده داریم :

 • دیسپرس کننده ها با وزن مولکولی کم
 • دیسپرس کننده ها باوزن مولکولی بالا

هر دو نوع این مواد کم و بیش در همه ی چهار مرحله ی دیسپرسیون تاثیر گذار هستند.

دیسپرس کننده های با جرم مولکولی پایین از نظر ساختار شیمیایی به چهار گروه تقسیم می شوند

 • آنیونیک
 • کاتیونیک
 • خنثی از نظر الکتریکی
 • غیر یونی

وزن مولکولی این مواد بین 2000-1000  گرم بر مول است .

تاثیر دیسپرس کننده  با دو چیز سنجیده می شود ، جذب گروه قطبی آن  به سطح پیگمنت و رفتار  زنجیر غیر قطبی آن در اطراف ذره  .

مولکول های با فقط یک گروه قطبی ، خود را به سطح  پیگمنت می چسبانند و با زنجیرهای غیر قطبی  شان به سمت رزین گسترش

پیدا می کنند . اگر مولکول ها دارای گروه های قطبی بیشتر باشند آنها  به طوری آرایش پیدا می کنند که گروه های قطبی آزاد پیوند

هیدروژنی تشکیل داده و در نتیجه با پیگمنت ها یک ساختار فیزیکی تشکیل بدهند. کاربرد اصلی این نوع دیسپرس کننده ها در سیستم

های با فیلر  بالا مانند پرایمرها و بتونه ها برای روکش های صنعتی و دریایی می باشد

افزودنی

افزودنی ها

مواد افزودنی ترکیبات کلیدی هستند که در فرمولاسیون انواع روکش ها بکار می رود .   فرمولاسیون رنگ ها دارای درصد  کمی از این مواد

هستند اما تاثیر انها چشمگیر است.

عملکرد یک ماده ی افزودنی می تواند فقط در یک ویژگی بهبود  ایجاد کند بعنوان مثال دیسپرس کننده ، ضد کف  و یا هم طرازکننده سطح

باشد و یا می تواند تاثیرات چند جانبه داشته باشد ، فرضا همانقدر که در پروسه ی ساخت اثر گذار است ، در مرحله ی اعمال رنگ  نیز   تاثیر

دارد.

گاهی ، ترکیبی از  آن ، برای بهینه سازی خواص محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

بعضی از این مواد با عملکرد ویژه ای که دارند تخصصی هستند و برای بعضی سیستم ها بسیار خوب عمل می کنند ، اما کاربرد عمومی

ندارند.

بطور کلی ، انتخاب صحیح  افزودنی ها بسیار مهم است که دانستن آنچه مشتری می خواهد و همچنین داشتن تجربه ی کافی،  این مهم

را برآورده می سازد

تگزانول

تگزانول

الکل استر تگزانول ایستمن یک انعقاد کننده برای رنگ های لاتکس است.انعقاد کننده ها نقش مهم و اساسی در کیفیت

تشکیل فیلم در رنگ های لاتکس ایفا می کنند.

فرآیند تشکیل فیلم در این نوع روکش ها شامل تبخیر آب و حلال و سپس ایجاد  فیلم  فقط و  فقط به فرم فیزیکی

می باشد.

در این واکنش فیزیکی تشکیل فیلم میتواند به سه مرحله تقسیم شود.

 • انسجام و تجمع (concentration)
 • فشردگی(compaction)
 • انعقاد (coalescence)

وقتی رنگ روی سطح اعمال می شود ، بواسطه ی تبخیر آب و حلال و همچنین جذب آنها توسط سطح ، کاهش حجم.

روی می دهد . کاهش حجم به ذرات نیرو وارد کرده و آنها را به هم نزدیک می کند ، تا جایی که ذرات با یکدیگر تماس

پیدا کنند و فشردگی رخ دهد. در این حالت مجموع مقدار جامد فیلم  حدود  %80-70% می باشد.  سپس ذرات در اثر

نیرو ی وارد شده تغییر فرم می دهند. تا جایی که یک فیلم هموژن و یکنواخت بدست بیاید. در این حالت انعقاد صورت

می گیرد و مقدار جامد فیلم به 90 درصد و در نهایت به 100 درصد می رسد.

اگر یک رنگ پایه ی آبی در دمای کمتر از MFFT (مینیمم دمای تشکیل فیلم) پلیمر خشک شود ، فیلم شکننده خواهد

شد و انسجام لازم را نخواهد داشت.

انعقاد کننده ها می توانند MFFT را کاهش داده و همچنین به عنوان نرم کننده موقت برای ذرات پلیمر عمل کند.

آنها اجازه می دهند فیلم های پلیمری در دمای محیطی که فیلم اعمال شده است تشکیل شوند ، حتی اگر دمای MFFT

پلیمر بالای این دمای محیطی  باشند.

تگزانول برای همه ی انواع رنگ های لاتکس و در شرایط مختلف آب و هوایی و روی سطوح با میزان جذب و تخلخل متفاوت

مناسب است.

این ماده همچنین خواص شستشویی ، مقاومت  در برابر سایش ، انعطاف پذیری حرارتی  را بهبود داده و   خواص غلظت

دهندگی را در هنگام کار با غلظت دهنده ها، بیشتر می کند.